backBack to 2/2016
Technical Issues
2/2016 pp. 3-10

Palniki wirowe na biomasę stosowane w kotłach energetycznych


pdf Get full text pdf

Abstract

Solid biomass (both forest and agricultural) is recognized as a valuable source of chemical energy, that can be transformed into electricity or heat. Biofuels are very popular in small scale energy systems, but they can also be utilized in medium and high capacity municipal and industrial power units. Therefore, dynamic development of various machines and devices, designed for efficient biomass energy conversion, is observed. One of the possible application of solid biofuels in power industry, dedicated in particular to water-tube boilers, uses individual swirl burners fed by the biomass dust. They can be used as peak load or quick stop/start devices in stoker furnaces and primary burner in flue and smoke-tube boilers as well. In this article the implementation of swirl biomass burners in high capacity power boilers was presented and described. Both technical problems, closely related with biomass co-firing in coal-fired power plants, and design methodology of mentioned burners were discussed. Finally, the 3D visualization of proprietary solution of swirl burner and its description were provided.

Key words

biomass, swirl burners, power boilers, solid fuel combustion

References

1. Błasiak, W., Techniczne możliwości współspalania węgla z dużą ilością biomasy w kotłach energetycznych – technologia i zastosowanie. Międzynarodowe Targi Poznańskie i redakcja miesięcznika Czysta Energia „Kogeneracja i współspalanie-kierunki rozwoju energetyki”, 12 maj 2008, Poznań, 2008.

2. Golec, T., Remiszewski, K., Świątkowski, B., Błesznowski, M., Palniki pyłowe na biomasę. Energetyka, 2007, nr 5, s. 375-382.

3. Rybak, W., Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006.

4. Moroń, W., Modelowanie i badania procesu zapłonu chmury pyłowo-powietrznej. Zeszyty Energetyczne Tom II. Problemy współczesnej energetyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2015, s. 31-41.

5. Król, K., Wpływ biomasy na stratę niedopału oraz emisję NOx i SO2. Zeszyty Energetyczne Tom I. Problemy współczesnej energetyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014, s. 101-112.

6. Dudek, M., Zawartość rtęci w biomasach drugiej generacji. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno Energetyczny, Wrocław, 2013.

7. Szydełko, A., Urbanek, B., Wybrane związki mineralne w aspekcie dodatków do paliw stałych zmniejszających skutki procesów żużlowych i popielenia, Dokonania Młodych Naukowców, 2014, nr 2, s. 351-356.

8. Petela, R., Paliwa i ich spalanie. Cz. IV. Palniki. Wydanie II, Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1983.

9. Oravainen, H., Experiences of biomass co-firing in Finland. IEA Biomass Combustion and Cofiring Workshop, Netherlands, 21 October 2008

10. Bocian, P., Golec, T., Low emission pulverized biomass fuel combustion systems. ERA-NET Bioenergy – Project “FutureBio Tec” Technologies for clean biomass combustion, 20th September 2012, Graz, Austria, 2012.

11. Materiały firmy PETROKRAFT AB (www.petrokraft.com.pl/pylki.html (dostęp 22.03.2016).

12. Materiały firmy Ecoenergia (http://www.ecoenergia.com.pl/spalanie.html (dostęp 22.03.2016).