backBack to 2/2016
Technical Issues
2/2016 pp. 25-32

Rozwój przewozów intermodalnych jako szansa zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych w Polsce


pdf Get full text pdf

Abstract

The study presents the analysis of the possibility of increasing the share of rail transport in the carriage of goods through the development of intermodal transport. The inspiration for discussion were the records of the transport White Paper of 2011, in which it was assumed that by 2030, 30 % of freight carried by road at a distance of over 300 km, will be transferred to the more environmentally friendly modes of transport, especially rail, inland waterways and maritime transport. The paper presents basic data on rail freight in Poland. Particular attention was paid to data on intermodal transport. It presents the basic advantages and disadvantages of rail transport. The main aim of this article was to show that there are possibilities of increasing the share of rail transport in the carriage of goods. For this purpose, an efficient modernization of railway lines and terminals, among other things, must be ensured in order to reduce transport time and handling. It should put systems in place to monitor traffic and track shipments in real time. Increasing the share of rail transport in the carriage of goods would be aimed primarily at relieving road transport, whose negative consequences for the environment and for human life and health are much higher than rail transport.

Key words

rail transport, freight transport, intermodal transport

References

1. Biniasz, D.,  Transport intermodalny w Polsce – wybrane aspekty rozwoju, Logistyka, 2014, 6, s. 1982-1987.

2. Burzyński, P., Transport intermodalny – dlaczego warto spróbować, Infrastruktura Transportu, 2014, 3, s. 58-60.

3. Dolecki, L., Intermodalna przyszłość kontenerów, Rynek kolejowy, 2015, 12, s. 42-44.

4. Dybalski, J., Dławiąca się kolej, czyli „wąskie gardła” w przewozach towarowych, Rynek kolejowy, 2015, 12, s. 34-35.

5. Gajewska, T., Szkoda, M., Ocena konkurencyjności transportu intermodalnego, Logistyka, 2015, 3, s. 1364-1372.

6. Grzelakowski, A.S., Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wpływ na portowy rynek kontenerowy, Logistyka, 2014, 2, s. 13-22.

7. GUS, Transport – wyniki działalności w 2014 roku, Warszawa, 2015.

8. Jurczak, M., Nieograniczone operacje na kontenerach, Logistyka a Jakość, 2015, 1, s. 36-39.

9. Kuś, Ł., 2016. Koleje coraz bezpieczniejsze, Rynek kolejowy, 2016, 3, s. 44-46.

10. Lewandowski, P., Zmiana natężenia przewozów ładunków w poszczególnych gałęziach transportu w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, 602, s. 115-130.

11. Malinowski, Ł., Przewozy towarowe: Rok 2014 bez większych zmian, Rynek kolejowy, 2015, 4, s. 18-20.

12. Merkisz-Guranowska, A., Żmuda-Trzebiatowski, P., Koszty zewnętrzne w transporcie szynowym, Pojazdy szynowe, 2015, 3, s. 26-30.

13. Mindur, M., Metody wspierania rozwoju przewozów oraz infrastruktury liniowej i punktowej transportu kombinowanego/intermodalnego w wybranych krajach Europy, Logistyka, 2015, 3, s. 3328-3338.

14. Poliński, J., Rola kolei w transporcie intermodalnym, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2015.

15. Rydzyński, P., Przewozy intermodalne: perspektywiczne choć zagrożone przez chiński kryzys, Rynek kolejowy, 2015, 12, s. 38-39.

16. Stokłosa J., Liščák Š., Jaśkiewicz M., Ludwinek, K., Systemy transportu intermodalnego - kierunki rozwoju w świetle europejskich doświadczeń, Logistyka, 2014, 6, s. 10070-10074.

17. UTK, Przewozy intermodalne w 2015 roku, http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring (dostęp 2.01.2016).

18. UTK, Przewozy towarowe w 2016 roku, http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring (dostęp 2.01.2016).

19. UTK, Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce, http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring (dostęp 2.01.2016).

20. Wojdygowski, Z., Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce – dylematy i oczekiwania, Infrastruktura transportu, 2014, 5, s. 58-61.

21. Wronka, J., Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Unii Europejskiej, Przegląd Komunikacyjny, 2015, 8, s. 6-11.

22. Wronka, J., Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Polski, Przegląd Komunikacyjny, 2015, 8, s. 12-17.