backBack to 3/2016
Technical Issues
3/2016 pp. 29-35

Powtarzalność a indywidualność architektury


pdf Get full text pdf

Abstract

The subject of the research is the architecture of the residential buildings and the issues of repeatability and individuality of the emerging forms and spatial systems in the light of the various factors influencing their ultimate appearance and perception. The purpose of the research is to show the positive features of the contemporary used repetitive elements in individual buildings and entire units of objects, which in turn gives very customised solutions. In support of this thesis in the article there is an attempt to summarize some of the findings resulting from the long practice of the proffesional architect, and adduction of examples of such objects from the area of Poland and the world. Collected research material was analysed in terms of the impact of the various areas of life on the design process and the evolution of the surrounding space. The result of the study is that the use of repetition forms in parts or the whole of residential buildings, has, paradoxically, a positive impact on individual character of the buildings.

Key words

architect, investor, the design process, the architectural object

References

1. Ballenstedt, J., Architektura. Historia i teoria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.

2. Bańka, A., Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe „Schollar”, Warszawa 2002.

3. Barucki, T., Architekci świata o architekturze, Kanon, Warszawa 2005.

4. Cęckiewicz, W., Krótkie eseje i najkrótsze myśli o architekturze, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.

5. Ciechanowski, K., Podstawy projektowania architektonicznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1976.

6. Marzęcki, W., Badanie struktur zespołów zabudowy mieszkaniowej przy użyciu metody Diagramu Ciągłości Przestrzennej, Printshop Artur Piskała – cyfrowe centrum druku, Szczecin 2005.

7. Ostrowska, M., Człowiek a rzeczywistość przestrzenna, Autorska Oficyna Wydawnicza Nauka i Życie, Szczecin 1991.

8. Skok, Z., Mądrość prawieków. O czym przypominają nam pradawni, Iskry, Warszawa 2009.

9. Tokajuk, A., 2010, Idea i forma. Unikaty i uniformy w polskiej architekturze mieszkaniowej II połowy XX wieku, 2010, Czasopismo Techniczne, z. 15, Architektura z. 7-A2, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej.

10. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717).

12. https://pl.wikiquote.org/wiki/Otto_von_Simson (dostęp 17.01.2016).

13. http://nieruchomosci.dziennik.pl/design/zdjecia/427689,3,dziwne-budynki-oto-jak-moga-wygladac-domy-przyszlosci-zdjecia.html (dostęp 17.01.2016).

14. http://ideasgn.com/architecture/house-kohoku-torafu-architects/ (dostęp 17.01.2016).

15. http: orzeczenia.com.pl (dostęp 13.01.2016).

16. http://www.chronmyklimat.pl/projekty/energooszczedne-4-katy/wywiady-i-reportaze/2/krzywa-iwiczna-energooszczedne-osiedle-na-styku-tradycji-i-nowoczesnosci (dostęp 17.01.2016)

17. http://archinea.pl/budynek-mieszkalny-corte-verona-we-wroclawiu-biuro-projektow-lewicki-latak/ (dostęp 17.01.2016).