backBack to 3/2016
Technical Issues
3/2016 pp. 86-92

Tkaniny powlekane karboksylowanym lateksem butadienowo-styrenowym z dodatkiem modyfikacji keratyny


pdf Get full text pdf

Abstract

The paper obtained biodegradable materials composed of butadiene - styrene carboxylated latex (LBSK) and waste tanning industry which is cattle hair, whose main building block is protein - keratin. In carrying out the enzymatic hydrolysis enzymatic hydrolyzate of keratin and its adduct with stearin were obtained, then the influence of the hydrolyzate of keratin and keratin hydrolyzate adduct with technical stearin on latex LBSK properties was examined. It was found that the addition of biofillers improves mechanical properties, resulting in an increase in tensile strength, improves the resistance to thermo-oxidative aging and increases the susceptibility to biodegrability in the soil. The resulting fabric may be used in the agricultural industry. Coated materials undergo the process of biodegradability in much greater extent than those containing only latex.

Key words

biodegradable polymers, LBSK, keratin, enzymatic hydrolyzate of keratin, agricultural industry

References

1. Sionkowska, A., Current research on the blends of natural and synthetic polymers as new biomaterials: Review, Progress in Polymer Science, 2011, 36, pp. 1254-1276.

2. Siwek, P., Libik, A., Twardowska–Shmidt, K., Zastosowanie biopolimerów w rolnictwie, Polimery, 2010, 55,

s. 11–12.

3. Synowiecki, J., Panek, A., Pietrow, O., Biotechnologiczne przetwarzanie keratyny oraz jej wykorzystanie, Politechnika Gdańska, 2011.

4. Bajer, K., Kaczmarek, H., Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych, Polimery, 2006, T. 51, 10,

s. 716-721.

5. Żak, I., Balcerzyk, A., Chemia medyczna, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 2001.

6. Kączkowski, J., Podstawy biochemii, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa, 2005.

7. Korniłłowicz-Kowalska, T., Bohacz, J., Biodegradation of keratin waste: Theory and practical aspects, Waste Management, 2011, 31, pp. 1689-1701.

8. Dubis, A.T., Kilka wskazówek ułatwiających analizę widm w podczerwieni Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2008.