backBack to 4/2016
Technical Issues
4/2016 pp. 110-115

Morfologia miasta a granice obszaru analizowanego w świetle badań urbanistycznych tkanki miejskiej


pdf Get full text pdf

Abstract

While issuing a planning permit for a new project, requirements resulting from the Spatial Planning and Management Law need to be taken into consideration. Although master plans play their central role in the development of manager space, in absence of them, theirfunction is taken over by planning permits. The planning permit can be made for an area where no master plan has been developed and when it is possible to continue and complete existing buildings. According to this requirement, new buildings should guarantee the preservation of the spatial order while complying with regulations specific for that area. The law, however, does not include provisions on city morphology. The article discusses when such provisions can play an important role and how they can influence the area concerned.

Key words

city morphology, area analyzed, development conditions, building features, good neighborhood, urban analysis

References

1. Chmielewski, J.M., Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Katedra Urbanistyki i Gosp. Przestrzennej, Wydz. Arch. PW, Warszawa, 1996.

2. Koter, M., Kulesza, M., Zastosowanie metod conzenowskich w polskich badaniach morfologii miast, [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeńw naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2008, s. 257-272.

3. Koter, M., Kulesza, M., 1994. Badania geograficzno-historyczne osadnictwa miejskiego w Polsce w latach 1918-1993, [w:] S. Liszewski (red.) Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993. T. II. Kierunki badań naukowych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1994, s. 131-161.

4. Le Corbusier, Urbanisme, G. Crés, Paris, 1924.

5. Lynch, K., Obraz miasta, Wyd. Archivolta, 2011.

6. Marzęcki, W., Badanie struktur zespołów zabudowy mieszkaniowej przy użyciu metody Diagramu Ciągłości Przestrzennej, wyd. Printshop, Szczecin, 2005.

7. Miszewska, B., Struktura przestrzenna Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem morfologii miasta (zbiór publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną), Wrocław, 1997.

8. Planning and Urban Design Standards. American planning associoatio, John Wiley & Sons, 2006.

9. Wejcher, K., Miasteczka Polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Trzaska, Evert i Michalski, 1947.

10. Wejcher K., Elementy Kompozycji Urbanistycznej, Wyd. Arkady, 2008.

11. http://www.mi.gov.pl/departamenty/17/pytania/47.html (dostęp 20.07.2016).

12. http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ (dostęp 20.07.2016).