backBack to 1/2017
Technical Issues
1/2017 pp. 15-21

Zastosowanie metod numerycznych w optymalizacji kolektora powietrznego kotła na biomasę


pdf Get full text pdf

Abstract

Incomplete combustion loss in biomass batch boilers affects the reduction of its efficiency, as well as a high level of carbon monoxide (CO) emission to the atmosphere. Optimization of the air feeding system is one of the proper methods to improve the efficiency of the combustion process. The paper presents the optimization process of the primary air collector in 180 kW batch boiler, powered by straw. Due to the results obtained with Computational Fluid Dynamics (CFD) methods, some modifications in construction of manifold have been prepared. It resulted in reduction of pressure drops in the collector. The analysis have been performed with ANSYS CFX and ANSYS Fluent solvers, and a dedicated tool – Direct Optimization module.

Key words

Air manifold, boiler, biomass, flow, CFD, optimization

References

1. Domański, M., Dzurenda, L., Jabłoński, M., Osipiuk, J., Drewno jako materiał energetyczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2007.

2. Johansson, T., Kelly, H., Reddy, A., Williams, R., Renewable Energy, Sources for Fuels and Electricity, Island Press, 1993.

3. Juliszewski, T., Ogrzewanie biomasą. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 2009.

4. Kordylewski, W., Spalanie i Paliwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008.

5. Pasierba, S., i in., Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, Raport, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski, Katowice, 2009.

6. Rybak, W., Spalanie i współspalanie biopaliw stałych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006.

7. Van Loo, S., Coppejan, J., 2008. The handbook of biomass combustion and co-firing, Earthscan, London, 2008.